1940-1959 HH

Het 40 jarig jubileum
Toen in 1940 de tweede wereldoorlog uitbrak en diverse spelers hun militaire plicht moesten vervullen moest de vereniging het van de jongeren hebben en na een jaar noodcompetitie werd de oorlog doorgesukkeld met wisselende resultaten.

Omdat ons terrein op Valkenhuizen in 1944 gevorderd werd door de Duitse Wehrmacht moesten we weer op zoek naar een nieuw veld. De vereniging Giro die op het Gemeentelijk Sportpark speelde werd datzelfde jaar ontbonden en Hertog Hendrik verhuisde wederom, want de Gemeentelijke Dienst voor Lichamelijke Opvoeding was bereid dit terrein aan ons te verpachten.

Resultaten bleven uit en in 1949, bij het 40-jarig jubileum dat met een toernooi, receptie en feestavond in Musis Sacrum op waardige wijze werd gevierd, waren we nog 4e Klasse. Vele spelers verbleven toen in Indonesië. Het was in die jaren erg moeilijk om de vereniging gezond te houden.

De vereniging was en bleef gezellig, terwijl het toch ieder jaar een dubbeltje op zijn kant was om degradatie naar de afdeling te voorkomen. Er kwam een off iciële voetbaltoto. De heren A. en G. Onstenk en Dick van Rees organiseerden dit voor onze vereniging en met succes, want financieel waren er geen zorgen meer. Grootverdiener voor de club was F.J. Kamphuis die de gehele PGEM als “klant” had.

Bestuur HH in 1949
Bestuur HH in 1949

Het eerste clubgebouw
Helaas werden de sportieve resultaten steeds minder. In 1956 was er voor Hertog Hendrik nog een sportief succesje. Het eerste elftal won het Zilveren Molentoernooi. In de finale op het terrein van DVC to Didam werd Sprinkhanen met 2-1 verslagen. In het seizoen 1957-1958 degradeerden wij zelfs uit de KNVB naar de 1e Klasse Afdeling Arnhem.

In 1955 was er een bespreking met de Gemeentelijke Dienst voor Lichamelijke Opvoeding en Sport, die ons meededeelde dat er aan de Beukenlaan voetbalvelden werden aangelegd, echter zonder kleedkamers. Op een ledenvergadering werd dit medegedeeld en 1e elftalspeler M. van ’t Land opperde het plan om een clubgebouw met eigen leden to bouwen. De plannen werden door hem uitgewerkt en na vele besprekingen werd de tekening bij B&W van Arnhem ingediend en goedgekeurd. In 1957, het jaar van de bestedingsbeperking kregen wij toch toestemming om te bouwen.

Dankzij onze actieve leden werd met eigen mensen, voor weinig geld, het eerste echte clubgebouw gebouwd hetgeen op 26 September 1959 officieel werd geopend. Hertog Hendrik mocht in totaal tienduizend gulden besteden, maar dankzij voortreffelijk werk van de heren Van ’t Land, Sluiter, Pothoven, Rouwen en vele anderen kwam er een mooi clubhuis tot stand. Op vrijdag 18 juli 1957 werd de eerste steenlegging door wethouder Bronkhorst verricht. Voorzitter was toen de heer Carel Begieneman.

Officiele opening van het clubgebouw op 26 September 1959
Officiele opening van het clubgebouw op 26 September 1959

Het 50 jarig jubileum
Het feest ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum werd op zaterdag 31 januari 1959 gehouden in Hotel Cafe Restaurant Tivoli aan de Velperweg 37 in Arnhem. De feestavond verliep vlekkeloos en duurde tot in de kleine uurtjes.

Het 50-jarig jubileum ging gepaard met de feestelijke overdracht aan de Gemeente Arnhem van het in eigen beheer gebouwde clubhuis aan de Beukenlaan. Het clubhuis bestond uit een kleine kantine, twee kleedkamers en een scheidsrechterskleedkamer. Wij waren de koning te rijk!

Al gauw waren de calypso’s (gehakt met ananas) een specialiteit van Joop Wessel, alom bekend en het bier werd nog uit flesjes gedronken. Jan en Bets Ulrich waren de beheerders van de kantine. Een potkachel moest de kantine met 4 tafeltjes verwarmen. Een mooie tijd!

Helaas lukte het de hoofdmacht van Hertog Hendrik niet om het in 1958 door degradatie verloren terrein goed te maken en moest het zich gaan opmaken voor nog een seizoen in de 1e Klasse van de afdeling Arnhem.

Kampioen 1e klasse Afdeling Arnhem
In het seizoen 1959-1960 Iukte het wel om weer in de “grootte” KNVB terug te komen. Op 8 mei 1960 werd het kampioenschap van de Afdeling Arnhem binnen gehaald en promoveerden we naar de 4e Klasse KNVB.

Het eerste jaar in de 4e Klasse verliep succesvol; de tweede plaats werd behaald. Daarna  ging het weer bergafwaarts en konden wij weer met grote moeite jaar in jaar uit ons vege Iijf redden en degradatie voorkomen.

Kampioen 1e klasse Afdeling Arnhem
Kampioen 1e klasse Afdeling Arnhem