1909-1939 HH

Toelating tot de GVB
In het jaar 1911 werd er op verlangen van verschillende leden besloten om een aan­vraag in te dienen om toegelaten te worden tot de Gelderse Voetbalbond (GVB), deze bond was aangesloten bij de Nederlandse Voetbal Bond (NVB).

Deze aanvraag werd geaccepteerd. Er moest echter wel een andere naam voor de vereni­ging worden gekozen, omdat er reeds een voetbalvereniging “Hercules” (in Utrecht) bestond. Besloten werd om de naam Prinses Juliana te nemen, maar ook onder deze naam was al een voetbalvereniging actief, zodat ook deze naam geen genade kon vinden bij de NVB. Door de GVB werden toen drie namen opgegeven waaruit wij konden kiezen. Deze namen waren: “Koningin Emma”, “Hertog Hendrik” en “Arnhem”. Het uiteindelijke resultaat was dat de naam Hertog Hendrik werd gekozen.

Hertog Hendrik werd voor het seizoen 1911/1912 geplaatst in de 1e Klasse GVB. De eerste wedstrijd in deze afdeling werd met maar liefst 11-0 tegen DVS verloren. Maar aan het eind van het seizoen werd toch nog een derde plaats behaald. Hertog Hendrik speelde toendertijd zijn thuiswedstrijden in Het Broek.

Elftal HH uit 1913
Elftal HH uit 1913

Kampioen 2e klasse KNVB 1916-1917
In het seizoen 1916-1917 ging Hertog Hen­drik weer op een nieuw veld (Valkenhuizen) van start en in dat seizoen werd het kam­pioenschap van de 2e Klasse behaald. Hertog Hendrik stond op het “randje” om eersteklasser to worden. Maar helaas lever­den de promotiewedstrijden met U.D. Deventer, P.W. Enschede en P.E.C. Zwolle geen succes op, zodat Hertog Hendrik in de 2e Klasse bleef.

Het kampioenselftal uit het seizoen 1916-1917 bestond uit de volgende spelers: Eef Groenenberg, Appie Pauwels, N. Mensink, Willemsen, Bart Arnaud, W. Grotenbreg, Ben Hetterscheidt, G. Lamers, J. van Omme, Hent Sanders en Piet Dulkenraad.

In dit seizoen nam Hertog Hendrik met vier elftallen deel aan de competitie. Door de medewerking van een van de erele­den kwam de vereniging in het bezit van een eigen kleedlokaal.

Uit 1919 valt ook nog een wapenfeit te mel­den. Bij de wedstrijden om de GVB-beker werd in de halve finale Go Ahead 1 (dat jaar kampioen van Nederland) op het Vitesse­terrein met 3-2 verslagen. In het seizoen 1920/1921 veranderde Hertog Hendrik opnieuw van standplaats. Valken­huizen werd verlaten en daarvoor in de plaats kwam het Gemeentelijk Sportpark (het huidige VDZ-terrein, toen nog zonder tribunes).

Elftal uit 1910-1920
Elftal uit 1910-1920

Opmars naar de 2e klasse NVB
Na het eerste seizoen werd verhuist van Het Broek naar De Geitenkamp (bij het restau­rant aan de Rosendaalseweg). Direct werd hier in het seizoen 1912-1913 het kampioen­schap van de 1e Klasse GVB behaald en volg­de promotie naar de 3e Klasse NVB (4e Klas­se bestond in die tijd nog niet).

Ook in de 3e Klasse werd Hertog Hendrik direct ongenaakbaar kampioen. Een pro­motiecompetitie volgde. Hertog Hendrik moest de strijd aangaan met Daventria en NEC die hun plaats in de 2e Klasse verdedig­den en Zutphen, die ook toegelaten wilde worden tot de 2e Klasse. Hertog Hendrik won deze promotiecompetitie glansrijk (met de doelcijfers 13-4), waarna zelfs promotie naar de 2e Klasse NVB volgde.

In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoor­log uit, waarvan ons land gelukkig ver­schoond is gebleven. Wel werden bijna alle spelers onder de wapenen geroepen omdat de mobilisatie was afgekondigd. Het toen­malige bestuur is het toch gelukt om met ver­eende krachten en met veel opoffering deze moeilijke tijden door to komen.

De NVB besloot om in het seizoen 1914-1915 een mobilisatie-competitie te spelen, be­staande uit 2e en 3e klassers. Er werd een derde plaats bereikt.

Elftal uit 1910-1915
Elftal uit 1910-1915

Het 12,5 jarig jubileum
Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van Hertog Hendrik werden er van 6 augus­tus tot en met 11 September 1921, zoge­naamde seriewedstrijden gespeeld waaraan door alle vijf de elftallen van de club werd deelgenomen. Het eerste elftal speelde toen in de 2e klasse van de KNVB.

Als hoogtepunt van het feestelijk gebeuren stond een “groote voetbalwedstrijd” op zon­dag 21 augustus op het programma tussen Hertog Hendrik 1 en Vitesse 1 (uitkomend in de 1 e klasse van de KNVB, aanvang 15.00 uur, voorafgegaan door een wedstrijd tussen Her­tog Hendrik-veteranen en die van Vitesse). De winnaar ontving een zilveren beker aan­geboden door de Burgemeester en Wethou­ders der stad Arnhem. Op zondag 25 September om 11.00 uur werd aan de Arnhemsche Sportvereenigingen een receptie aangeboden in de Promenoir van Musis Sacrum.

Programmaboekje
Programmaboekje

Zondagavond was er om 20.00 uur een “Intieme Feestavond” uitsluitend voor leden, donateurs en introducees in de feestelijk ver­sierde Concertzaal van Musis Sacrum, gevolgd door een “bal” o.l.v. Carl F. Bauling, dansleraar to Arnhem, waarbij de leden het recht hadden om “1 dame mede to brengen”.

Het bestuur in die tijd bestond uit: Cees Dijkers (1e voorzitter), Toon Egging (2e voorzitter), J.G.A. van Baal (1e secretaris), A. Pouwels (2e secretaris), A.A. Jansen (penningmeester), B.Th. Hetterscheidt (commissaris) en D.L, van Kesteren jr. (commissaris).

De handgeschreven ledenlijst
De handgeschreven ledenlijst

Ledenlijst uit 1924
De oudste handgeschreven ledenlijst, die nog bewaard is gebleven stamt uit het jaar 1924. Het is een alfabetische lijst van alle Hertog Hendrik-leden die op 1 augustus 1924 lid waren van de Nederlandsche Voetbalbond.

Jarenlang werden verslagen van bestuursleden en commissies keurig met de kroontjespen opgetekend in grote schriften met harde kaft. Dat­zelfde gold voor de correspondentie en wedstrijdverslagen (zelfs compleet met opstellingen).

Ook is het Hertog Hendrik-archief nog in het bezit van handgeschreven notu­len en uitgaven (op de halve cent nauwkeurig). Het balanstotaal in die tijd was een paar honderd gulden!

Opening van “de Waterberg”
Aan het eind van de twintiger jaren kwamen er weer moeilijkheden met het sportveld, waarop Hertog Hendrik uitkwam. Eerst werd verhuisd naar Zonneweelde (het huidige Lange Water) en daarna in 1925 naar Alteveer (“De Waterberg”).

Dit laatste veld werd in gebruik genomen door een bal uit een vliegtuig to droppen. De toenmalige burgemeester Mr. de Monchy verrichtte de openingsceremonie. Na de ope­ningswedstrijd tegen Apeldoorn, die met 3-0 werd gewonnen, was het terrein volkomen onbespeelbaar. Men moest voorlopig op het terrein van Arnhemse Boys spelen. In het seizoen 1926-1927 werd de degradatie naar de 3e Klasse een feit.

In 1929 behaalde Hertog Hendrik weliswaar het kampioenschap in die klasse maar de promotiewedstrijden leverden niets op. Opnieuw werd er na dit seizoen een nieuwe locatie opgezocht: Valkenhuizen.

Opening door de burgemeester de Monchy
Opening door de burgemeester de Monchy

Het 25 jarig jubileum
In 1930 toen sportief succes uitbleef stopten diverse spelers met voetballen en anderen gingen over naar andere clubs, zodat Hertog Hendrik een moeilijk tijd tegemoet ging. Maar bestuurders als de heren Rinus Onck, Henk Hupje, M. Caspers en Toon Egging en anderen wisten door hard werken de vereni­ging in stand te houden.
In 1934 volgde het 25-jarig jubileum. Het zil­veren feest werd gehouden op 3 februari 1934 in “De Vereeniging” aan de Velperweg in Arnhem (het latere Tivoli).

Feestprogramma
Feestprogramma

De muzikale verzorging was in handen van: The Happy Union Band. Aanvang: 20.00 uur; Einde: 03.00 uur !!

Ook bij het 25-jarig jubileum werden weer seriewedstrijden gehouden in Augustus en September, die uitstekend geslaagd waren. Een woord van dank aan “de plaatselijke pers, AVB, scheidsrechters en deelnemende vereenigingen” was zeker op zijn plaats.

De navolgende personen of lichamen stelden voor deze seriewedstrijden een prijs dispo­nibel: De Commissaris der Koningin in Gel­derland, De Burgemeester der Gemeente Arnhem, De Gemeentelijke Sportcommissie Arnhemse Voetbalbond, De Nieuwe Arnhem­sche Courant, De Arnhemsche Courant­, Het Dagblad van Arnhem, Gelderland in Woord en Beeld, Rinus Onck (voorzitter der Vereniging), M. Rooyen (Venlo), De Heer Stil, Wed. Jansen.

Helaas degradeerde Hertog Hendrik in het 25-jarig jubileumjaar naar de 4e Klasse.

Kampioenschap 4e klasse KNVB 1936-1937
Op 21 februari 1937 werd het kampioen­schap van de 4e Klasse binnengehaald. Her­tog Hendrik was weer veroordeeld tot pro­motiewedstrijden, maar net als in het sei­zoen 1916-1917 leverden deze promotiewed­strijden helaas geen promotie op.

Op zaterdag 11 februari 1939 werd ’s avonds 8 uur precies in het Centraal Gebouw Bakkerstraat het 30-jarig bestaan van Hertog Hendrik gevierd. Dit alles gebeurde met medewerking van de familie Hofmann in een non-stop cabaret-revue met muziek van “The Merry Makers”. Met als afsluiting van de avond “een bal na”.

Kampioenselftal 4e klasse 1936-1937
Kampioenselftal 4e klasse 1936-1937

Paasberg in 1928
Onlangs vond de webredactie nog een luchtfoto uit 1928 met daarop te zien het deel met wat nu het SV de Paasberg complex is. De St.Jozefkerk was op dat moment nog in aanbouw. Zie onderstaand plaatje uit het archief van de Gemeente Arnhem.

Paasberg 1928
Paasberg 1928